Zadzwoń i umów wizytę 22 648 15 52

Al. KEN 26 02-797 Warszawa Zobacz mapę dojazdu

Implantologia

Współczesna implantologia stomatologiczna jest dziedziną medycyny zajmującą się rehabilitacją narządu żucia z wykorzystaniem wszczepów (implantów) stomatologicznych. Całość postępowania leczniczego obejmuje planowanie zabiegów, wprowadzanie implantów w trakcie zabiegu chirurgicznego, ewentualne zabiegi regeneracji twardych i miękkich tkanek, odbudowę implantoprotetyczną wprowadzonych wszczepów oraz dalszą opiekę nad pacjentem.

Co to jest implant?

Implant zębowy jest metalowym (tytanowym) odpowiednikiem naturalnego korzenia zęba, którego brak jest następstwem utraty spowodowanej próchnicą, chorobami przyzębia, urazami lub też zaburzeń rozwojowych. Kształt implantu zbliżony jest do kształtu pojedynczego korzenia zębowego. Można go sobie wyobrazić jako tępo zakończoną tytanową śrubę z różnej grubości gwintem zewnętrznym, pokrytą specjalną powierzchnią ułatwiającą osteointegrację czyli zrastanie się z kością.

Długość produkowanych implantów jest różna: od 6 do 19 mm, a szerokość od 3 do 6 mm. W każdym przypadku rozmiar implantu jest dobierany indywidualnie w zależności od anatomicznych warunków pacjenta. Implanty posiadają w środku wewnętrzny gwint, w który na późniejszym etapie odbudowy protetycznej wkręcany jest tzw. łącznik, na którym potem osadzana jest korona protetyczna. Łączniki są wykonywane również z tytanu. W wybranych sytuacjach klinicznych możliwe jest zastosowanie łączników wykonanych z cyrkonu, czyli bardzo twardego, ale kruchego estetycznego białego materiału. Osadzenie na łączniku korony protetycznej (metalowo-ceramicznej lub pełnoceramicznej) jest ostatnim etapem leczenia. Całość pracy składająca się z implantu, łącznika i korony protetycznej stanowi funkcjonalny odpowiednik naturalnego zęba.

implant1

W naszej klinice stosujemy dwa systemy implantologiczne:

 • renomowane szwedzkie implanty Dentsply Astra Tech Implant System z dożywotnią gwarancją (od 2007 roku)

implant2

Implanty OsseoSpeed TX o modyfikowanej fluorem tytanowej powierzchni stymulującej tworzenie tkanki kostnej we wczesnym okresie gojenia w celu zapewnienia jak najlepszej osteointegracji i implanty OsseoSpeed Profile EV o wyprofilowanym kształcie w celu uzyskania najlepszego efektu estetycznego.

http://www.dentsplyimplants.pl/Implant-systems/Implants/OsseoSpeed

  • hiszpańskie implanty MozoGrau (od 2014 roku)
   implant3

http://www.ticareimplants.com

 

Wskazania do stosowania implantów

   • brak pojedynczego zęba,
   • brak wielu zębów,
   • brak zawiązka lub kilku zawiązków zębów,
   • bezzębie,
   • bezzębie, u osób użytkujących protezy całkowite

 

Implanty stomatologiczne można stosować u osób z zakończonym wzrostem kostnym szczęki i żuchwy w bardzo wielu sytuacjach klinicznych. W implantologii nie istnieje pojęcie górnej granicy wieku.

Istnieje natomiast niewielka liczba schorzeń ogólnych, które mogą być przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji, a ewentualna decyzja co do konieczności zastosowania innego sposobu leczenia zostaje podjęta w trakcie konsultacji lekarskiej przed zabiegiem.

 

Etapy leczenia implantologicznego

 

Etap I – ustalenie wskazań, wykluczenie ewentualnych przeciwskazań, diagnostyka radiologiczna, ustalenie planu leczenia

Leczenie implantologiczne zawsze musi rozpoczynać się od pierwszej, wstępnej wizyty konsultacyjnej, składającej się z dwóch części. W trakcie jej pierwszej części – rozmowy pacjent zgłasza swoje dolegliwości miejscowe (jeżeli istnieją) ze strony jamy ustnej i głowy związane z brakami w uzębieniu, przebyte i aktualne choroby oraz sposób ich leczenia, przedstawia swoje oczekiwania co do przyszłych efektów leczenia implantoprotetycznego. Na tym etapie ustalane są wskazania i ewentualne przeciwwskazania do leczenia implantami. Następnie lekarz bada pacjenta. W trakcie wizyty dokonywana jest również ocena radiologiczna uzębienia oraz kości szczęki i żuchwy na podstawie pantomogramu oraz zlecane są ewentualne badania dodatkowe i zabiegi przygotowujące np. tomografia komputerowa, zabiegi higienistyczne. Ogólnie zdrowi pacjenci nie wymagają najczęściej dodatkowych badań. Wizytę kończy ustalenie szczegółowego planu leczenia i terminu następnej wizyty.

 

Przeciwwskazania bezwzględne do leczenia implantologicznego:

   • choroby psychiczne
   • alkoholizm, narkomania, zakażenie wirusem HIV
   • świeżo (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu
   • przyjmowanie leków immunosupresyjnych, chemioterapeutycznych
   • przyjmowanie dożylnych leków na osteoporozę (bisfosfonianów)
   • radioterapia nowotworów głowy i szyi
   • ciąża
   • niektóre choroby kości i stawów

 

Przeciwwskazania względne do leczenia implantologicznego:

   • źle kontrolowana cukrzyca
   • nałogowi palacze tytoniu
   • bardzo zły stan higieny jamy ustnej
   • niektóre choroby błony śluzowej jamy ustnej

 

 

Etap II – zabieg chirurgiczny

 

W trakcie bezbólowego (wykonywanego w znieczuleniu miejscowym), zabiegu chirurgicznego w kości szczęki lub żuchwy wszczepiany jest jeden lub kilka implantów. Zabieg kończy się zaszyciem dziąsła nad wszczepionymi implantami, a szwy zdejmowane są po około 10 dniach. Po zabiegu chirurgicznym rozpoczyna się etap wgajania implantu, w trakcie którego dochodzi do osteointegracji (zrośnięcia się) implantu z otaczająca kością. Długość tego etapu jest różna, zależna od jakości (gęstości, grubości) otaczającej kości. Ustalone wiele lat temu zalecania mówią, że okres ten powinien wynosić 3 miesiące w przypadku żuchwy i 6 miesięcy w przypadku szczęki. W wybranych przypadkach dzięki ciągłemu udoskonalaniu powierzchni implantów (zwłaszcza Astra Tech Osseospeed TX) możliwe jest skrócenie tego okresu nawet o połowę.

W przypadku osób ze znacznym zanikiem kości zabieg implantacji należy połączyć z zabiegiem sterowanej regeneracji kości (GBR – guided bone regeneration), rozszczepieniem wyrostka zębodołowego, podniesieniem dna zatoki szczękowej metodą zamknięta lub otwartą. W trakcie tych zabiegów stosuje się pobraną kość własną pacjenta i/lub syntetyczne biomateriały lub specjalnie przygotowane preparaty kości i błony kolagenowe pochodzenia zwierzęcego (wieprzowego, wołowego).

 

1implant

Zalecenia dla pacjentów po zabiegu implantologicznym

   • proszę nie jeść minimum przez 3 godziny lub dłużej – do chwili ustąpienia znieczulenia
   • proszę nie pić przez 1 godzinę, później tylko chłodne płyny
   • zakaz picia płynów przez słomkę
   • zakaz palenia tytoniu przez 3 godziny
   • miejsce operowane należy chłodzić przez 1 dobę (okłady z suchego lodu, lód, cool pack), spać na drugiej stronie twarzy
   • należy kontynuować ewentualną profilaktykę antybiotykową zgodnie z zaleceniami lekarza
   • po implantacji wieczorem proszę nie szczotkować lub dotykać okolicy zabiegu, szczotkowanie pozostałych zębów bez zmian
   • od następnego dnia należy szczotkować operowaną okolicę specjalną, bardzo miękką szczoteczką i stosować płukanki z chlorheksydyną 3 x dziennie (Corsodyl, Eludril)
   • należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego przez klika dni po zabiegu
   • natomiast w przypadku zabiegu implantacji połączonego z zabiegiem podniesienia dna zatoki szczękowej dodatkowo nie wolno nurkować przez 2 tygodnie, a przez kilka dni należy unikać podróży samolotem i innych sytuacji powodujących zmianę ciśnienia w zatokach obocznych nosa, zaleca się również profilaktyczne stosowanie kropli lub sprayu obkurczającego błonę śluzową nosa np. z xylometazoliną po operowanej stronie
   • należy zgłosić się na wizytę kontrolną i zdjęcie szwów po około 10 dniach, lub wcześniej w przypadku jakichkolwiek dolegliwości
   • obrzęk i zasinienie w operowanej okolicy są naturalnym następstwem zabiegu. Obrzęk swoje maksimum osiąga najczęściej w 3 dobie po zabiegu, zasinienie znika po 10-14 dniach
   • dolegliwości bólowe po zabiegu są zwykle krótkotrwale i niewielkiego stopnia, w przypadku dłużej trwającego lub nasilającego się bólu należy skontaktować się z lekarzem

 

Etap III – odsłonięcie implantu (w procedurze dwuetapowej)

Po zakończeniu okresu gojenia w trakcie krótkiego zabiegu lekarz odsłania wierzchołek implantu i wymienia śrubę zamykającą (wkręconą w implant w trakcie zabiegu implantacji) na śrubę gojącą. Śruba gojąca ma za zadanie wygoić i wymodelować dziąsło nad implantem. Etap ten trwa około 2 tygodni.

 

Etap IV – odbudowa protetyczna

W trakcie etapu protetycznego lekarz pobiera wyciski na łyżkach protetycznych, odwzorowujące uzębienie i położenie implantów. Na ich podstawie w pracowni protetycznej dobierane i frezowane są łączniki tytanowe lub cyrkonowe i wykonywane korony, mosty lub protezy osadzane na implantach. Korony i mosty mogą być wykonane w technice pełnoceramicznej lub metalowo-ceramicznej.

2implant

3implant

4implant